Folke Bernadotte - fredskämpe och folkförsonare

Författare
Sven Svenson
(Sven Svenson med förord av Lennart Bernadotte och efterskrift av Ernst Killander)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1950 Sverige, Stockholm 159 sidor.
1949 Sverige, Stockholm