Folke Persson och Carl-Einar Borgström - utställning 5 - 20 april 1944

Författare
Folke Persson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Modern konst 1944 Sverige, Malmö [8] sidor.