Folkelige afhandlinger

Författare
Axel Olrik
(Axel Olrik efter Forfatterens Død udvalgte og udgivne af Hans Ellekilde)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendalske Bogh. 1919 Danmark, København 205 sidor.