Folkhögskoleminnen 2 - en antologi

Författare
(Redaktion: Folke Albinson, Berit Forsberg, Marianne Marcusdotter.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkhögskolans veteranfören., Författares bokmaskin 2003 Sverige, Stockholm, Stockholm 277 sidor.