Folkhemmets läseböcker - en kulturanalytisk studie

Författare
Peter Fagerström
(Peter Fagerström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet 1988 Sverige, Stockholm 15 sidor