Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Wiborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890

Genre
Statistik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892-1897 Finland, Helsingfors