Folkräkningen i ... den 7 december 1910 - Tabellbilagor : Befolkningsstatistik

Genre
Statistik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1914 Finland, Helsingfors