Folkskolans naturlära Del 2

Författare
Lorentz Bolin
(Lorentz Bolin, Knut Bergh, Olov Mellqvist.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförlaget, Fylgia 1950 Sverige, Gävle, Stockholm 274 sidor illustrationer