Folkstyre, blindstyre

Författare
Ulf Durling
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wela Förlag 2014 Sverige 978-91-87711-12-1