Force field calculations on some chloro-alkanes

Författare
Tom Sundius
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Helsinki 66 sidor. : tab. 951-99121-5-0