Fordom kyrko-herdans öfver Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, Mag.Er. Tolstadii märkvärda lefnadslopp

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1770 Sverige, Stockholm