Fordom och nu 2 - teckningar ur qvinnans lif

Författare
Hanna Ongelin
(Hanna Ongelin.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Simelii arfv. 1884 Finland, Helsingfors, Helsingfors [2], 135 sidor.
1881-1884 Finland, Helsingfors 2 delar
Frenckell & son 1881 Finland, Helsingfors, Helsingfors [4], 136 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan