Fordonsorden

Författare
Christer Svensson
(Christer Svensson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, A & W 1990 Sverige, Solna, Uppsala Ca 360 sidor. ill. 16 cm
Esselte studium 1987 Sverige, Solna [4], 108 sidor. : ill. 24 cm 91-24-34103-7