Fordringar och skulder i utländsk valuta - en jämförelse av värderingsprinciper enligt FAR och BFN

Författare
Eva Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Företagsekonomiska institutionen 1983 Sverige 36 sidor.