Foreign exchange management

Författare
Thomas W. McRae
(T.W. McRae and D.P. Walker)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PHI 1980 USA, Englewood Cliffs, N.J 288 sidor. : diagr., tab. 0-13-325357-0