Forestry and forest policy in Latvia, Sweden and some other countries

Författare
Arvids Ozols
(Arvids Ozols, Börje Falk)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
County Forestry Board, Östergötland Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län 1994 Sverige, Linköping 68 sidor.