Formar- och drejarbok för året 1776 - om tillverkningen vid Rörstrands Porcellaine Bruk på 1770-talet

Författare
Annika Tegnér
(Annika Tegnér.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet 1993 Sverige, Stockholm 49, iv sidor. ill.