Formelsamling i energiteknik - formler, tabeller och diagram

Författare
Mohsen Soleimani-Mohseni
(Mohsen Soleimani-Mohseni, Lars Bäckström, Robert Eklund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2018 Sverige, Lund 671 sidor illustrationer 978-91-44-12285-4