Formelsamling i hållfasthetslära

Författare
(Folke K.G. Odqvist ..)
Genre
Tabeller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Sverige, Stockholm [1], v, 175 sidor.
Statens repr.-anst. 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 168 sidor. ill.
1958 Sverige, Stockholm [1], iv, 113 sidor.
inst. 1955 Sverige, Stockholm (2),95 sidor. : Ill