Formelsamling i hållfasthetslära

Författare
(Red. av Gunnar Samnegård förf.: Bertram Broberg ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Sverige, Stockholm [1], v, 208 sidor. : ill.
1958 Sverige, Stockholm [1], iv, 113 sidor.