Formelsamling i mekanik och hållfasthetslära

Författare
Fridolf Medé
(Medé, Lindh.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Berling 1998 Sverige, Stockholm, Arlöv 62 sidor. tab. 21 cm
Almqvist & Wiksell, Berling 1992 Sverige, Stockholm, Arlöv 62 sidor. tab. 21 cm
Esselte studium 1978 Sverige, Stockholm 48 sidor. : diagr., tab. 21 cm 91-24-68656-5