Formler för värmestrålning

Författare
Harald Lange
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teknisk tidskr. 1950 Sverige, Stockholm 12s