Formulaire till socken-beskrifningar. Med tabeller.) Af C. Akrell. =(Rubr.) S. impr.=

Författare
Carl Fredrik Akrell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1817 Sverige 12 sidor.; [1] ins. 8:o.