Formulaire till socken-beskrifningar. Med tabeller. Af C. Akrell

Författare
Carl Fredrik Akrell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1819 Sverige, Mariästad, tryckt i Lewerentzska boktryckeriet, 1819 [6] sidor. : tab. 4:o