Formulera och utvärdera mål - uppdaterad och utvidgad version

Författare
Jan Anders Hedenquist
(Jan-Anders Hedenquist, Jan Håkansson illustrationer: Lena Håqanzon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jan Håkansson distributör, Kristianstads boktryckeri 2008 Sverige, Älmhult, Kristianstad 152 sidor. ill. 22 cm 978-91-977587-0-3
J. Håkansson distributör 2001 Sverige, Älmhult 95 sidor. ill.