Fornnordisk mytologi Punktskrift - tro och myter under vikingatiden

Berättelserna om de fornnordiska gudarna och deras äventyr upphör aldrig att fascinera. I denna bok får man djupare insikter i de trosföreställningar som präglade vikingarnas världsbild. Framställningen bygger påen kritisk granskning av edda- och skaldediktningen, kompletterad med studier av samtida bildkonst, arkeologiska fynd, runinskrifter och ortnamn.Boken vänder sig till studerande i nordiska språk, litteraturvetenskap, religionshistoria och alla som har intresse för den nordiska kulturens rötter.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Anne Holtsmark
(Anne Holtsmark översättning: Henrik Williams.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1998 Sverige, Enskede 4 vol. (436 sidor. tryckt punktskrift)
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1992 Sverige, Lund, Lund 155 sidor. ill. 23 cm