Fornnordisk religion

Fornnordisk religion är ett grundligt översiktsverk om nordisk religion och mytologi under vikingatiden. Här behandlas bland mycket annat den förkristna mytologiska föreställningsvärlden med dess skapelse- och undergångsmyter samt de vanligaste gestalterna i den nordiska gudakretsen och andra ofta förekommande mytiska figurer.

Hur var förhållandet mellan religion och samhälle under nordisk forntid? Hur starkt var den härskande maktens ritualer knutna till det religiösa livet? Gro Steinsland svarar på dessa frågor och ger läsaren därmed ett nytt spännande perspektiv på tiden för övergången mellan fornnordisk religion och kristendom.

Fornnordisk religion ger också en kort översikt över forskningshistoria i ämnet, bland annat behandlas hur man förhåller sig till källkritiska problem.

Steinslands framställning ger en modern, bred och mångsidig bild av vikingatiden eftersom den utgår från källor även utanför traditionell religionshistoria, bland annat läggs stor vikt vid arkeologiska och filologiska fynd.

Översättning Malin Ericson

Gro Steinsland (f. 1945) är professor i religionshistoria vid Universitet i Oslo. Hennes specialområde är vikingatiden och nordisk medeltid.

Originaltitel
Norrøn religion
Författare
Gro Steinsland
(Gro Steinsland översättning Malin Ericsson faktagranskning: Andreas Nordberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 2007 Sverige, Stockholm, Finland 568 sidor. ill. 978-91-27-11429-6