Fornnordiskt lexikon

Författare
Åke Ohlmarks
(Sammanställt av Åke Ohlmarks.)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Fingraf 1995 Sverige, Stockholm, Södertälje 414 sidor. ill., kartor 25 cm
Tiden, Fingraf 1993 Sverige, Stockholm, Södertälje 414 sidor. ill., kartor 25 cm
Tiden, Fingraf 1983 Sverige, Stockholm, Södertälje 414 sidor. ill., kart. 25 cm