Fornskandinavisk religion - en grundbok

Hur utformades religionen före religionsskiftet för 1000 år sedan? Vilka var de gudar man dyrkade och vilka var de riter och ceremonier man utförde till deras ära? Dessa frågor behandlas i den här boken och författaren sätter också in den fornskandinaviska religionen i ett jämförande indoeuropeiskt perspektiv samt tar upp hur de gamla myterna brukats och missbrukats i modern tid.Boken är främst avsedd som lärobok i ämnet religionshistoria vid universitet och högskolor. Den är även intressant för alla som fascineras av nordbornas förkristna religion.Andra upplagan.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Britt-Mari Näsström
(Britt-Mari Näsström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2002 Sverige, Lund, Lund 376 sidor. 23 cm 978-91-44-02223-9
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2001 Sverige, Lund, Lund 384 sidor. 23 cm