Forntid och nutid - andra delen. Småländskt församlingsliv, kulturhistoriska teckningar från Västra härad i Jönköpings län

Författare
August Bäckman
(A. B-n.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska allmogeförlaget 1922 Sverige, Vetlanda 164 sidor. ill.
H. Hall 1916-1918 Sverige, Jönköping 352 sidor. ill.