Forntidens kulturhistoria - de österländska folken, den grekiska kulturen, den romerska kulturen, kristendomens första tid

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svanbäck 1918 Sverige, Stockholm 716 sidor.