Forsbo gård. Takomläggning och andra arbeten 2002 - Antikvarisk kontroll. Forsbo 1:16, Tärna socken, Sala kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 8 sidor.