Forskartraditioner i kulturgeografi vid svenska universitet under 1900-talet

Författare
Karl Erik Bergsten
(Karl Erik Bergsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska inst., Univ., Tryckbaren 1980 Sverige, Lund, Lund [3], 59 sidor. tab. 21 cm