Forskarutbildningen vid Lunds universitet. Perspektiv från doktorander, doktorsalumner och handledare

Författare
Ola Holmström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitet 2017-10-12T14:02:01+02:00 Sverige, Lund
Utvärdering, Lunds universitet 2013 Sverige, Lund 129 sidor. : diagr., tab. 978-91-980094-4-6