Forskning om etiska frågor för socialt arbete - utredning inom Socialstyrelsens projekt Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Författare
Erik Blennberger
(Erik Blennberger.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr. 2002 Sverige, Stockholm 35 sidor.