Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder 2002-2010: Kartläggning, analys och förslag - Regeringsuppdrag till FAS från Socialdepartementet

Författare
Jerker Rönnberg
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap 2012 Sverige, Stockholm 55