Forskning, reflektion och lärande - lärares och skolledares upplevelser av PLAN-verksamheten och forskningscirkeln vid Bergaskolan, Smedjebacken

Författare
Markus Arvidson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dalarnas forskningsråd 1997 Sverige, Falun 17 sidor. 91-88790-29-0