Forskningsanknytning inom lärarutbildning - konferens i Sundbyholm 27-28 maj 1980

Författare
(Bertil Gustafsson (red.).)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Sverige, Mölndal 181 sidor.