Forskningscirkel vid en lagercentral - ett samarbete mellan Handelsanställdas förbund och Lunds universitet

Författare
Anders Järnegren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kontaktgruppen för arbetslivsfrågor, Univ. 1991 Sverige, Lund 21 sidor.