Forskningscirkeln och utvecklingen av skolan - om förändringsagenten, kunskapsutvecklaren, den ensamme reformatorn och solisten : utvärdering av forskningscirklar

Författare
Ola Holmström
(Ola Holmström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Resurscentrum för mångfaldens skola/FOU-utbildning, Avdelning barn och ungdom, Malmö stad 2009 Sverige, Malmö 21 sidor. 978-91-978076-9-2