Forskningscirkeln som metod - för att stimulera utomhusbaserade inslag i universitetsutbildningar

Författare
Tuula Eriksson
(Tuula Eriksson, Mats Lieberg, Petter Åkerblom)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2000 Sverige, Uppsala 39 sidor. : ill.