Forskningscirkeln - ett forum för samtal mellan yrkesgrupper : om brottsförebyggande arbete bland barn och ungdom

Författare
Elinor Edvardsson Stiwne
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för pedagogik och psykologi, Univ. 1996 Sverige, Linköping 23, 5, 2 sidor. 91-7871-670-5