Forskningscirkeln - pedagogiska perspektiv

Författare
Gunilla Härnsten
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LO 1991 Sverige, Stockholm 88 sidor. 21 cm