Forskningscirkeln - en arbetsform för att utveckla skolan mot en lärande organisation? : Paper presenterat vid konferensen HSS 2003 - Nordisk FoU-konferens om högskolor och samhälle i samverkan, 14-16 maj i Ronneby

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2003 Sverige, Falun 9 sidor. 91-89020-35-9