Forskningscirkeln - en metod för att undersöka behov av utbildnings- och kunskapsutveckling

Författare
Tommy Persson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Karlstad, Institutionen för pedagogik och psykologi 1989 Sverige, Karlstad 50 sidor.