Forskningscirkeln - en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete

Författare
Tore Otterup
(Tore Otterup, Sören Andersson, Ann-Marie Wahlström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 2013 Sverige, Göteborg 76 sidor.