Forskningscirkeln - en mötesplats för samproduktion : mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

Författare
(Pirjo Lahdenperä (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mälardalen university 2014 Sverige, Västerås 119 sidor. 978-91-7485-167-0