Forskningscirklar i Värmland - reflektioner och utmaningar

Författare
Bertil Lundberg
(Bertil Lundberg, Bengt Starrin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för folkhälsoforskning, Landstinget i Värmland 1990 Sverige, Karlstad 31 sidor.