Forskningscirklar i praktiken - elevperspektiv på undervisning och lärande

Författare
(Bodil Liljefors Persson Sven Persson (red.) ...)
Genre
Fallstudier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö högskola, Individ och Samhälle, Malmö Stad 2007 eller 2008 Sverige, Malmö 55 sidor. : ill. + 1 CD-ROM