Forskningscirklar och facklig förnyelse - en studie av TCOs forskningscirklar 1982-1990 i samarbete med Lunds universitet

Författare
Marianne Svenning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kontaktgruppen för arbetslivsfrågor, Lunds universitet 1990 Sverige, Lund 75 sidor. : ill.